dimecres, 2 de març de 2016

Autorretrat
Forma: l'imatge és rectangular. De fons hi ha uns fons blanc. Enmig del fons blanc hi ha un noi amb una camista blanca.
Contingut: el noi està amb el cap abaixat, amb un llibre a sobre de la taula i diners escampats, el que vol dir que si estudies molt aconseguiràs un bon treball i diners.
Codis objectuals: el llibre i els diners.
Codis de colors: la camiseta i el fons blancs.
Codis d'il·luminació: difosa
Codis de composició: obliqua
Codis d'angulació de càmera: picat

RobertForma: la imatge és rectangular. Hi ha un fons verd i enmig d'aquest fons verd hi ha un noi.
Contingut: el noi va amb un jersey negre. Té una cara de concentració màxima. La seva mà a la seva barbeta indica un gest pensatiu.
Codis objectuals: el seu jersey negre.
Codis gestuals: la seva mà a la seva barbeta i la seva cara de concentració.
Codis de color: el fons verd i el seu jersey negre.
Codis d'il·luminació: dura
Codis de composició: obliqua
Codis d'angulació de càmera: picat